Aforyzm donosicielski

Aforyzm donosicielski

Obłudnice i topielice

Obłudnice i topielice inspirowane przeinaczeniem
trucizną w ciele wróżki uwalanej fekaliami wroga
odczuwaniem deficytów w obrębie elementów żądła
zarzynają paciorki inwazyjnie żrącymi krawędziami monet.

Wrzaskuny i wyjce

Wrzaskuny i wyjce wyszkolone ku donośnej agitacji
odkształcają postacie wynikiem aborcji zacności
rzeczywisty obraz jak zwykle ubezwłasnowolnia
defekt pojmowania ośródki na poziomie środka.

Faramuszka i kocimiętka

Przesłodkie okazanie słodu delikatnie otula ciepłotą
lukier na tle aromatycznych polnych kwiatów i ziół
zwiewna faramuszka wśród wonnej kocimiętki
zrobiły w błogiego ciula już niejednego śmiertelnika.