Do miękkości

Do miekkości tło mały

WIERSZ POCHODZI Z TOMIKU „POEZJA PĘKŁA”

Łatka oświecona świeczką

Trzysta tysięcy kilometrów na sekundę błyskawiczna przenikalność cudu
sto procent poliestru całuńskiego inaczej nie wytrzymałby reformacji brudu
sprałby z siebie wizerunek zbiegłby się bez zabobonów łańcuszkowego ściegu
w miejscu łatki oświeconej świeczką plamy z krwi wywabia cytrynowa świeżość.

Our Poetry Archive edycja europejska

OPA2