LD – Letalna Dawka

Lethal gif

Z wnętrza ładu

Nieświadomi serca nosiciele
ostrzą nożem zdania
za słowa niewypowiedziane
wyciskają rajski owoc potępienia
instynktów odszczepionych batem od mądrości
przysadzista zdolność buntu
wrodzonego cudzoistnie
kolczatka na sercu w amoku
wydartym szałem z wnętrza ładu
soczysta miąższość ekspresji
prawdy wobec aksjomatu.