Mekka słownych terrorystów – komix

Kliknij w obrazek, albo od razu uciekaj!

Distributivity of conjunction over disjunction

Tactically planned military action
in the ephemeral structure
game on the battlefield
once called the square of friendship
empty cries fuming
idiots on roller skates in tiny uniforms
abusing past barricades with ricochet blanks
mustard gas is not diluted with sausage
the misguided trenches of advertising pseudo slogans
exalted speeches parade of erudition on tenterhooks
claptrap as heated grass on the pitch full of hidden bombs
appeals to the nation after the tank disperse
demagogy on clamped ears and wheels
in the name of something that weapon cleaved nuclei
addressed at conjunction inbetween
with disjunction in the lid of infirmity
the fuck.

Tłumaczenie: Łucja Lange

LINK DO POLSKIEJ WERSJI

Lost & Found Mega*Zine #1

Numer 1: Inspiracja życia oraz poszukiwanie i znajdowanie celu

ENGLISH VERSION HERE

Poza urzędem pracy

Zestawiając dane opisujące przebieg działalności życia
odczuwam dużo lecz mało kontrastowo
bez wyraźnej oprawy graficznej
deficyt
do tej pory zawsze wynikał deficyt
wyrażony w jednostkach pieniężnych
lub jednostkach uczuć
mała frekwencja wśród zwiedzających gwarantowana
zwłaszcza poza urzędem pracy
ogólnoświatowy kryzys w małej skali depresji
plany śmiałej desperacji wszelkich zasobów
naturalnie słuszny popyt
postęp za cenę zubożenia życia niepłacącego faktur
i podwykonawców bankrutujących po ludzku
nie wystosowano żadnej transzy z pomocą
choć otwarcie deklarowałem przyjąć każdą ilość euro
przeeksploatowanie
przed przystąpieniem do wydobycia.