Czynnik zastoju

Periodycznie uaktywnia się swego rodzaju czynnik zastoju
siedliszcze nicości
na polu pragnienia
wskaźnik niczego
czujnik nie uczynionych zachodów
na polu lubowania czynnik decydujący
przedruków szczęścia
sympatycznym atramentem.